PADTHAI PICKUP előrendelés

Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)
Jelen ÁSZF Street Kitchen Kft. székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 4., cégjegyzékszáma: 01-09-997799, adószáma: 24250144-2-41 (a továbbiakban: Padthai), valamint a PreDeem Hungary Kft. (székhely: 1221 Budapest, Ady Endre út 129. C. ép. 2., cégjegyzékszám: 01-09-306779, adószám: 25702950-2-43 (a továbbiakban: Szolgáltató) által a PADTHAI PICKUP applikáción (a továbbiakban: Applikáció) keresztül nyújtott elektronikus technikai támogatás szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Padthai Kft. székhelye: 1051 Budapest, Október 6 utca 4, cégjegyzékszáma: 01 09 185359, adószáma: 24842321-2-41

Padthaiwokbar Kft. székhelye: Szépvölgyi út 92. G. ép cégjegyzékszáma: 01 09 279618, adószáma: 25515862-2-41

Padnyolc Kft. Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G, cégjegyzékszám: 01-09-337109

Padwok Kft. székhelye: Szépvölgyi út 92. G. ép, cégjegyzékszáma: 01 09 304630, adószáma: 26151144-2-41

(a továbbiakban: Padthai éttermek)

(Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban egyenként, mint „Fél” együttesen, mint „Felek” is megnevezésre kerülnek).

A Felhasználó az Applikáción történő regisztrációval elismeri és nyugtázza, hogy a jelen ÁSZF tartalmát elolvasta, hiánytalanul megismerte és megértette, valamint azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a jelen ÁSZF tartalmát nem fogadja el, úgy kérjük, ne vegye igénybe Szolgáltatásunkat.

1. Applikáció használata

1.1. Felhasználó az Applikációban történt regisztrálással igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott technikai támogatást a jelen ÁSZF tartalma szerint.

A felhasználó aláveti magát a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályoknak. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden, az Applikáción keresztül igénybe vett szolgáltatásra.

Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más applikáción vagy weboldalon keresztül volt elérhető a felhasználó számára.

1.2. A Felhasználói megrendelés leadásával elektronikus úton megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: Adásvétel) jön létre a kiszolgáló Padthai étterem és a Felhasználó között, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozik.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az Applikáción keresztül létrejött szerződésekért, a Szolgáltató mindössze technikai támogatást nyújt ahhoz, hogy a szerződés a Felhasználó és a kiszolgáló Padthai étterem között létrejöhessen.

1.3. Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Padthai éttermek termék kínálata az Applikációban közzétételre kerüljön és így a Felhasználók a termék(ek) et megvásárolhassák, előrendelhessék. Továbbá az Applikáció összeköti a Padthai éttermeket a Felhasználóval a kényelmi szolgáltatás igénybe vétele érdekében.

A PADTHAI PICKUP applikációs rendszer a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja a Felhasználó által kiválasztott Padthai étterem részére. Az előrendelést ételeket/termék(ek) et a Felhasználók személyesen a kiválasztott Padthai étteremben vagy a kényelmi szolgáltatás igénybevételével, a meghatározott átvételi ponton veszik át az étterem munkavállalóitól.

1.4. Az Applikáció használata a Felhasználók részére ingyenes. A bolton kívüli átvétel igénylése viszont kényelmi szolgáltatási díjat vonhat maga után, mely minden esetben a rendelési folyamat során feltüntetésre kerül az Applikációban. Amennyiben Felhasználó elfogadja az így megállapított kényelmi szolgáltatási díjat és megrendeli az általa kiválasztott termék(ek) et, úgy létrejön a kényelmi szolgáltatásra vonatkozó megbízás is. Amennyiben azonban a díjat nem fogadja el, úgy a kényelmi szolgáltatásra vonatkozó megbízás nem jön létre. Ebben az esetben a Felhasználó önnönmaga a bolton belül, kényelmi díj megfizetése nélkül tudja átvenni a megvásárolni kívánt termék(ek) et.

1.5. Az Applikáción található tartalom, ajánlatok változhatnak. A Padthai kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

1.6. A Szolgáltatást bármely 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott magánszemély jogosult igénybe venni, amennyiben az Applikáción érvényesen és sikeresen regisztrált, melynek feltétele, hogy a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el. 18. életévét be nem töltött személy jelen Applikációt nem jogosult igénybe venni.

1.7. A Szolgáltató jogosult saját belátása szerint, bármikor bármely Felhasználót az alkalmazás használatáról egyoldalúan, írásbeli indoklás nélkül letiltani (különösen, ha Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti, vagy egyebekben jogszabályt sértő magatartást követ el, továbbá akkor is, ha a Felhasználót ért értékelések összességében ezt indokolják).

1.8. A Padthai jogosult bármikor az Applikációban közzé tett tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozni vagy letiltani.

1.9. Az Applikáción keresztül megkötött szerződések írásban foglaltnak minősülnek. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

2. Regisztráció

2.1. Az Applikáción történő megrendelés kizárólag regisztrált Felhasználók számára lehetséges.

A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

becenév

e-mail cím

a regisztráció során a felhasználó engedélyezi telefonjának egyedi azonosítójához való hozzáférést

2.2. A Felhasználók kizárólag becenevüket és e-mail címüket adhatják meg az Applikációban történő regisztráláskor.

2.3. A Felhasználó által regisztrált adatok tartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely az Applikáción megadott adatok helytelenségével vagy valótlanságával összefüggésben merül fel. A Felhasználó köteles a regisztrációkor megküldött aktiváló kódot megadni az Applikációban.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelés az Applikációján keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadható el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti azaz megadja mobiltelefonszámát is. Szolgáltatót és a Padthai-t a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelés kizárólag Applikáción keresztül lehetséges. A Felhasználó kiválasztja a Padthai éttermet, ahol ételt/termék(ek) et kíván vásárolni, amit megtehet úgy is, hogy az előzetesen megvásárolt termék(ek) kosarát kedvenc kosárként elmenti, így az étterem és a termék(ek) kiválasztása nélkül a megrendelő képernyőre jut. Az adott Padthai étteremhez tartozó kínálat az Applikációban kerül megjelenítésre, melyek közül, a termékkategória szűrő segítségével kiválasztott étel(ek)/termék(ek) az előrendelési kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja, hogy mikor fog érkezni (később jelezheti, ha a megadott időponthoz képest később érkezik, ez esetben az átvételre a jelen ÁSZF-ben írt feltételek mellett és határidőben van lehetősége). A Felhasználó kiegészítő kényelmi szolgáltatásként az éttermen kívül történő átvétel lehetőségét is kérheti, melyért kényelmi díjat köteles fizetni. A Felhasználó a kényelmi díjak mértékéről tájékoztatást kap, melyet az étterem határoz meg. A Felhasználó a megrendelt étel(eke)t/termék(ek)et bankkártyával előre köteles kifizetni, így sorban állás nélkül tudja majd átvenni azokat. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A „Megrendelem“ gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan eljuttatja az információkat a Felhasználó által kiválasztott étteremnek.

A Padthai étterem minden esetben visszaigazolja a Felhasználónak az előrendelés elfogadását, melyről a Felhasználó részére értesítést küld az Applikáción keresztül. Bankkártyás fizetés esetén a megrendelés elfogadását követően a Felhasználó bankkártyán a megvásárolni kívánt étel(ek)/termék(ek) díja, valamint a kényelmi díj összege terhelésre kerül. A bankkártyás fizetésben közreműködő partner a Barion Payment Zrt.

3.3. A megrendeléseket a Felhasználó legkésőbb 20 perccel a meghatározott átvételi időpontot megelőzően mondhatja le díjmentesen.

3.4. A Felhasználó az Applikáción keresztül jelezheti, ha nem ér időben a megrendelésben által meghatározott időpontra a kiválasztott Padtahi étteremhez. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy az ételek/termék(ek) éttermen kívül történő átvétele esetén, az általa meghatározott átvételi időpontot megelőző 15. perctől kezdve a Felhasználó Applikációja értesítést küld a Szolgáltató felé a Felhasználó tartózkodási helyzetéről. Ennek pontos helyszínéről harmadik félnek nem ad ki tájékoztatást, azonban Felhasználó kényelme és a kiszolgálás minőségének biztosítása érdekében a kiszolgálásban résztvevő személy részére riasztásokat küld arról, hogy a Felhasználó az átvételi ponttól milyen távolságra van.

3.5. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Fizetési feltételek

4.1. A megrendelések értékének kiegyenlítése az Applikáción keresztül bankkártyával lehetséges. A rendelés fedezetének biztosítása akkor válik esedékessé, amikor a Szolgáltató a Padthai étterem részére továbbította a megrendelést. A rendelési értéket – amely magában foglalja bolton kívüli átvétel esetén a kényelmi díj összegét is – a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató (Barion Payment Zrt.) a Felhasználó által megadott bankkártyán terheli az átadást követően. Szolgáltató csak közvetítő szolgáltatóként lép fel a Felhasználó és a bolt vagy az Asszisztens között. Szolgáltató rendelkezik a Bolt és az Asszisztens felhatalmazásával arról, hogy a nevében bankkártyás terhelést kezdeményezzen a Felhasználó bankkártyáján.

4.2. A bankkártyával történő fizetés részletes feltételei:

4.2.1 A Felhasználó a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltatónál adja meg bankkártyájának számát. A Padthai-al szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató, a Barion Payment Zrt. a bankkártya adatok biztonságos tárolásához kapcsolódó valamennyi szükséges engedéllyel és tanúsítvánnyal rendelkezik.

4.2.2 A Felhasználó által megadott bankkártya adatok sem a Padthainak, sem harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra. A Felhasználónak csak az első bankkártyás vásárláskor kell bankkártya adatokat megadnia, mely során köteles egy általa meghatározott titkos kódot beírni a Barion felületén.

4.2.3 Előre történő fizetés, azaz bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelt áruk összértéke, valamint a kényelmi díj összege együttesen kerül a bankkártyáján foglalásra. A rendszer a bankkártyás foglalásokat minden esetben terhelésre módosítja a Felhasználó által meghatározott átvételi időpontot megelőző 20. percben vagy legkésőbb az átadást követően. A Szolgáltató gondoskodik róla, hogy a Felhasználó bankkártyáján terhelt ellenérték a megrendelt áruk átadását követően, vagy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a megrendelt termék(ek) et, a Felhasználó által meghatározott időpontot követő 60. perc után kerül jóváírásra az étterem Barion elektronikus elszámolási rendszerben vezetett számláján.

4.3 Áfás számla igénylése

A Felhasználó közvetlenül az étteremben jogosult áfás számlát igényelni. Éttermen kívüli átvétellel történő vásárlás esetén a kiszállítás egyedi megjegyzés rovatában a felhasználónak jeleznie kell, hogy áfás számlát igényel, az Áfás számlához szükséges adatokat, pedig köteles megadni.

5. Elállás

5.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés lemondásával kapcsolatos szabályok az alábbiak szerint alakulnak:

– Felhasználó jogosult a megrendelést lemondani az eredetileg meghatározott időpont előtt több mint 20 perccel . Ebben az esetben 100%-ban visszajár a vásárlási kosárérték és a felszámított kényelmi díj.

– ha a Felhasználó az eredetileg általa meghatározott időpontot megelőző 20 percen belül mondja le a megrendelést, akkor nem jár visszatérítés a Felhasználó részére.

6. Panaszkezelés

6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

E-mail cím: info@padthaiwokbar.com

A Padthai panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

6.2. A Padthai az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül írásban válaszol a felmerült panaszra, a regisztrációban megadott kapcsolattartási e-mailen keresztül.

6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az árut értékesítő étteremhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak az étteremmel szemben tudja érvényesíteni. A Szolgáltató az általa közvetített/üzemeltetett szolgáltatás jellegére tekintettel nem tartozik felelősséggel a kiszállított áruk minőségéért. Szolgáltató mindössze technikai támogatást nyújt ahhoz, hogy a szerződés a Felhasználó és a kiszolgáló étterem között létrejöhessen.

6.4. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezésről további részletes tájékoztatást az alábbi oldalon kaphat, illetve magát a vitarendezést is az alábbi oldalon indíthatja meg:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

7. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

8.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog irányadó, az ÁSZF-fel kapcsolatban felmerült esetleges jogvitákat Felek békés úton kötelesek rendezni. Arra az esetre, ha a békés vitarendezés nem vezetne eredményre, felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Applikációra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a mobiltelefonja, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Szolgáltató által üzemeltetett Applikáció biztonsági foka megfelelő, azonban javasolt, hogy minden Felhasználó tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, pl: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Applikáció használata feltételezi az Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.3. Kifejezetten tilos az Applikációkon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

8.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

8.5. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás az Applikációkon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2020. április 15.

Sledujte nás
na Instagrame

informačný bulletin

Prihláste sa na odber noviniek a buďte včas informovaní o našich novinkách!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.